Gebruiksvoorwaarden

Privacy beleid

Justtime behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (vb. Via gebruik van cookies).

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de klant ten allen tijde het recht om die gegevens kosteloos in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien de klant niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kan de klant contact opnemen met justtime op bovenvermelde contactgegevens.

Disclaimer

Alle informatie op de pagina's van deze site zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Er kunnen geen rechten worden ontleend. Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie die op deze site verstrekte informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk.

Justtime is niet verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van het gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze site.

Beschikbaarheid

Informatie of advies verstrekt op deze site kunnen zonder waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. We proberen zo veel mogelijk om de beschikbaarheid van deze site te garanderen, maar we nemen geen verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen als gevolg van niet-beschikbaarheid (tijdelijke) website.